Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace

PKS SŽ na rok 2024


Informace členům ZO SOSaD Sokolov o změnách FKSP a SF v oblasti přispívání na kulturní a sportovní akce v roce 2024.