Úvod

Vítejte na stránkách Svazu Odborářů Služeb a Dopravy
Základní organizace Sokolov

Proč být členem naší odborové organizace

  • členství v ZO SOSaD Sokolov zaručuje bezplatnou právní pomoc ve sporu se zaměstnavatelem, prostřednictvím právníka SOSaDu Judr.Jiřího Rokose
  • účast na kulturních a sportovních akcí pořádaných naší organizací
  • další výhody dle platných zásad hospodaření pro rok 2022
  • možnost čerpání příspěvku pro děti na dětskou rekreaci
  • výhodnou cenu pojištění odpovědnosti

Další možné náměty, jak zlepšit činnost naší odborové organizace, adresujte na ZV ZO SOSaD Sokolov, kterémukoli členu ZV, nebo na kontaktní email : zososad@seznam.cz

Upozornění : pro výplatu schválených příspěvků kontaktujte hospodáře ZO paní Růžičkovou – Telefon : 777 624 081

Žádáme členy naší organice o zaslání návrhů na kulturní a sportovní akce. Vaše návrhy zasílejte na kontaktní email. Předem děkujeme za Vaše podněty.

Upozornění – změna účtu naší ZO

nové číslo účtu: 2000660235/2010