Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace

PKS SŽ na rok 2022 ve znění 1.změny

 

Rámcové zásady pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2022

Rámcové zásady FKSP 2022