Kulturní akce

Kulturní akce

Informace členům ZO SOSaD Sokolov

V Sokolově dne 24.2.2024
 
ZV ZO SOSaD Sokolov informuje své členy, že vzhledem k neuzavřenému čerpání FKSP a SF i k dalšímu omezení v oblasti přispívání na kulturní a sportovní akce, bude u případné realizované kulturní a sportovní akce nutná finanční spoluúčast přihlášených zájemců.
Závodní výbor rozhoduje o výši případného příspěvku z prostředků ZO na jednotlivé akce platné pro členy ZO. Případný zájemce o akci mimo naší organizaci se může zúčastnit za podmínky úhrady nákladů v plné výši.
Dojde-li k posunu v jednání o čerpání FKSP, SF bude v tomto ohledu členská základna informována.
 
Děkuji za pochopení
za ZV SOSaD Sokolov .
Milan Kliment